Bokura no tabi : Hito to hito no aida

Collective,Bokura no tabi : Hito to hito no aida

Collective
Bokura no tabi : Hito to hito no aida

Photographs: Collectif

Publisher: Japan Realist Photographers Association, Shibuya Branch

104 pages

Year: 1979

Price: 300

Comments: 13 booklets and leaflets in slipcase, 257 x 184 mm. Pictures printed in B&W. In very good condition. Rare and collectible!

Published by Japan Realist Photographers Association, Shibuya Branch in 1979. This association was founded in 1963 by Shigeru Tamura who was also known for the portrait of Osamu Dazai. 

13 Photographers are included: Yoshitaka Sekiya, Chisato Ito, Kazue Iida, Kazuyo Iida, Yukio Hirota, Shogo Shimazaki, Toshio Kasei, Hiroto Kiryu, Ryoji Hara, K.Ohata, M.Saiki, Kenichi Yoshiki, Noriko Katase


Collective,Bokura no tabi : Hito to hito no aida

Collective,Bokura no tabi : Hito to hito no aida

Collective,Bokura no tabi : Hito to hito no aida

Collective,Bokura no tabi : Hito to hito no aida

Collective,Bokura no tabi : Hito to hito no aida

Collective,Bokura no tabi : Hito to hito no aida

Collective,Bokura no tabi : Hito to hito no aida

Collective,Bokura no tabi : Hito to hito no aida

Collective,Bokura no tabi : Hito to hito no aida

Collective,Bokura no tabi : Hito to hito no aida

Collective,Bokura no tabi : Hito to hito no aida

Collective,Bokura no tabi : Hito to hito no aida

Collective,Bokura no tabi : Hito to hito no aida

Collective,Bokura no tabi : Hito to hito no aida

Collective,Bokura no tabi : Hito to hito no aida

Collective,Bokura no tabi : Hito to hito no aida

Collective,Bokura no tabi : Hito to hito no aida

more books by Collective

more books tagged »seventies« | >> see all

more books tagged »japaneses« | >> see all

more books tagged »collectif« | >> see all

Books from the Virtual Bookshelf josefchladek.com

Collective,Bokura no tabi : Hito to hito no aida